Over ons

Volt in Zwolle

Wij Blauwvingers zijn kritisch, terwijl we tegelijkertijd graag oplossingen zien. We houden van onze oude stad, maar zien haar ook graag groeien tot de grote stad die ze nu al bijna is. Een grotere stad is prima, en brengt helemaal nieuwe uitdagingen met zich mee. Uitdagingen die we graag aangaan, waarbij we werken aan mooie oplossingen. Samen met jou!

De regionale, landelijke en Europese samenwerking moeten in stand gehouden worden en waar mogelijk versterkt. Kansen zijn er op het gebied van digitalisering. Besluitvorming moet transparant en eerlijk, niet op de persoon maar op de inhoud, en burgers verdienen gehoord te worden. Politiek moet functioneren zoals het bedoeld is.

Zéker in de stad van Thorbecke, het 'Den Haag van Overijssel'. En politiek houdt ook in: impopulaire maar noodzakelijke besluiten nemen en er verantwoordelijkheid voor nemen: de bevolking verdient beter dan naar de mond gepraat te worden.

Het ideeëngoed van Volt is niet alleen toepasbaar op Europees of landelijk niveau, maar ook lokaal. In Zwolle, vanouds stad die 'om zich heen kijkt', is een actieve, enthousiaste, diverse en gevarieerde afdeling van Volt gegroeid.

Lokaal hebben we op het moment van schrijven ongeveer tweehonderd leden, met naast een lokaal bestuur verschillende lokale teams. Zo hebben we het community team dat het contact met de leden verzorgd en is er een beleidsteam gevormd dat vanuit een aantal kernthema's het lokale beleid samenstelt.

Het campagneteam brengt dit programma onder de aandacht van de kiezers ten tijde van verkiezingen, zij is opgedeeld in teams die lokale events organiseren ,verantwoordelijk zijn voor fundraising of bijvoorbeeld bezig zijn met het plakken van posters of het flyeren op straat.

Het communicatieteam, tot slot, is onder andere verantwoordelijk voor onze sociale media en het contact met de rest van de wereld. We werken bij dit alles nauw samen met de Europese, landelijke en andere regionale teams, binnen en buiten Nederland.